JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • Daugiabučių renovacija – gerai subalansuota investicija


  Daugiabučių renovacija – gerai subalansuota investicija  Valstybės ir savivaldybės finansinė parama

  Vilniaus savivaldybė pirmoji šalyje ėmėsi
  iniciatyvos ir, paskelbusi daugiabučių atnaujinimo programą "Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą", parengė paramos bendrijoms teikimo tvarką. Į Savivaldybės paramą gali pretenduoti bendrijos, atitinkančios Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų modernizavimo programos bei Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių reikalavimus.

  Valstybė suteikia negrąžintiną iki 30 proc. investicijų sumos paramą (priklausomai nuo sąlyginio efektyvumo rodiklių) daugiabučių gyvenamųjų pastatų atnaujinimui – sienų apšiltinimui, stogo remontui, balkonų įstiklinimui, langų pakeitimui, vamzdynų renovacijai ar kitiems būtiniems darbams. Vilniaus miesto savivaldybė gyventojams dar papildomai apmoka iki 15 proc. modernizavimo priemonių vertės. Svarbiausi pirmieji žingsniai paramai gauti:


  • Jei dar nėra įsteigtos bendrijos, būtina įkurkti ją ir pradėti kaupti lėšas pastato atnaujinimo darbams.

  • Būtina atlikti pastato energinį auditą, parengti investicijų bei atskirais atvejais techninį projektą. Šiuos darbus taip pat apmoka Vilniaus miesto savivaldybė.

  Pirmieji projektai

  Dalyvaudama Vilniaus miesto būsto atnaujinimo programoje „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ sostinės daugiabučio Švyturio g. 21 namo savininkų bendrija pirmoji atnaujino savo gyvenamąjį pastatą. 65 butų namo gyventojai pakeitė visų laiptinių langus. Iš viso atnaujinimo darbai kainavo 23 tūkst. litų. Antakalnio mikrorajone įsikūrusi bendrija pasinaudojo ir Vilniaus miesto savivaldybės parama. Ji siekė 24 proc. investicijų sumos.


  „Mes džiaugiamės, kad šiuos metus pradėjome jau turėdami realiai įgyvendintą būsto atnaujinimo programos projektą. Tikimės, kad šis sėkmingas pavyzdys paskatins kitas delsiančias bendrijas dalyvauti vis didesnį pagreitį įgaunančioje būsto atnaujinimo programoje“, – sakė programos „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ koordinatorius Kęstutis Nėnius.

  Kitas sėkmingai įgyvendintas renovacijos projektas Lazdynų seniūnijoje, Erfurto g. 10 daugiabutyje. Dvylikos aukštų stambiaplokščiame name gyventojai pakeitė langus ir balkonų duris butuose, įstatė naujas duris laiptinėse. Iš viso darbai kainavo 82 tūkst. litų.

  Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis buvo atliktas namo energinis auditas, parengtas investicijų projektas ir padengta 10 proc. rangos darbų vertės. Iš viso savivaldybės parama siekė 15 proc., o valstybės parama - 26 proc. investicijų sumos. Likusią rangos darbų dalį iš savo lėšų apmokėjo pati Lazdynų mikrorajone įsikūrusi bendrija.

  Vilniuje siekiama plačiau įgyvendinti būsto atnaujinimo programą

  Vilniaus miesto savivaldybė ir toliau ieško būdų kuo plačiau įgyvendinti sėkmingai pradėtą būsto atnaujinimo programą. Vilniaus meras Artūras Zuokas, Savivaldybės specialistai ir programą koordinuojančios AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius Kęstutis Nėnius dažnai aptaria galimus organizacinius sprendimus skatinant bendrijas renovuoti savo būstą.


  Kad gyventojams būtų lengviau spręsti būsto atnaujinimo klausimus, kiekvienoje seniūnijoje numatoma paskirti darbuotoją – būsto atnaujinimo programos specialistą. Taip pat seniūnijose jau įrengti specialūs informaciniai stendai, kuriuose galima gauti visą reikiamą informaciją.

  Sostinėje baigiami inventorizuoti visi daugiabučiai namai, baigiamas rengti jų išdėstymo mieste planas. Visi šie daugiabučiai yra klasifikuojami pagal statybos metus ir technines charakteristikas. To paties tipo daugiabučiams namams atnaujinti bus galima naudoti tipinius techninius projektus, kas žymiai paspartins atnaujinimo darbus.

  Akivaizdi renovacijos nauda

  Pastatų atnaujinimo naudą geriausiai padeda įvertinti baigiamas atnaujinti Žirmūnų g. 3 daugiabutis namas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslinių tiriamųjų darbų vadovas doc. dr. Česlovas Ignatavičius yra pristatęs atliktą palyginamąjį šio namo patalpų komforto parametrų tyrimą. Moderniais elektroniniais prietaisais buvo matuojama patalpų temperatūra, santykinis drėgnumas ir anglies dioksido koncentracija. Nustatyta, kad jau baigiamame atnaujinti name visi minėti parametrai patenka į vadinamąją „komforto zoną“, užtikrinančią sveiką gyvenamąją aplinką. Tuo tarpu iki daugiabučio namo atnaujinimo patalpų temperatūra buvo per žema, o drėgnumas ir anglies dioksido koncentracija viršijo normą.

  „Atnaujindami būstą vilniečiai gali ne tik pagerinti savo gyvenamąją aplinką, bet ir sumažinti šildymo išlaidas. Palyginus su neatnaujintais analogiškais Žirmūnų g. 1, 5 ir 7 daugiabučiais, dar neatlikus namo pilnos renovacijos Žirmūnų g. 3 namo gyventojai sutaupė nuo 16 iki 37 proc. šildymo išlaidų,“ – kalbėjo Kęstutis Nėnius.


  Jau dabar galima sakyti, kad Žirmūnų pavyzdinio namo atnaujinimo darbai kainavo apie 1,5 mln. litų. Pagal parengtą finansavimo schemą - Savivaldybė apmoka 50 proc. kaštų, o likusią dalį per 15 metų privalės grąžinti namo gyventojai. Apskaičiavus faktines renovacijos darbų išlaidas paaiškėjo, jog gyventojų įmokos priklausomai nuo buto dydžio bus nuo 47,89 Lt iki 97,45 Lt per mėnesį. Prognozuojama, jog įvertinus energijos sutaupymus mėnesinės išlaidos turėtų sumažėti daugiau nei trečdaliu.

  Šiuo metu programoje dalyvauja 49 bendrijos, iš jų 19 daugiabučio namo atnaujinimo darbus rengiasi atlikti šiemet. Planuojamų darbų vertė siekia apie 7 mln. litų. Naujausią informaciją apie būsto renovaciją visada galima sužinoti informacinėje interneto svetainėje www.renovacija.lt

  Savivaldybė svarstys galimybę padėti atnaujinti visą Žirmūnų mikrorajono kvartalą

  Kovo pabaigoje Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas ir programos „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ koordinatorius Kęstutis Nėnius apsilankė Žirmūnų g. 1-ojo namo gyventojų susirinkime. Jo metu žirmūniečiai aptarė daugiabučio namo atnaujinimo galimybes. Tai būtų antras daugiabutis keturių stambiaplokščių namų kvartale, kurio gyventojai planuoja kompleksinę pastato renovaciją.

  Svarbiausias susitikimo metu gyventojų merui išsakytos mintys buvo, kaip atlikti pilną namo atnaujinimą ir gauti panašias finansines sąlygas, kuriomis pasinaudojo kaimyninis, Žirmūnų g. 3 namas, tapęs Vilniaus miesto būsto atnaujinimo programos pavyzdiniu projektu. Pagal dabar galiojančius teisės aktus pastato renovaciją planuojančios bendrijos gali tikėtis ne didesnės nei 50 Lt/m2 Valstybės ir 50 Lt/m2 Savivaldybės paramos. Šiuo atveju Žirmūnų g. 1 namo gyventojai didžiąją dalį kompleksinės renovacijos darbų kaštų turėtų dengti iš skolintų ir savų lėšų. Žirmūniečiai teigė, kad Valstybės parama neskatina kompleksinės pastato renovacijos, ir prašė Savivaldybės ieškoti būdų sudaryti kuo palankesnes sąlygas.

  „Tuo metu, kai buvo renovuotas Žirmūnų g. 3 namas, dar nebuvo paramą reglamentuojančių teisės aktų. Dabar daugiabučių namų atnaujinimui jau yra sukurta finansavimo sistema, todėl Savivaldybė, atsižvelgdama į sudėtingą gyventojų socialinę padėtį, bandys pagelbėti pasinaudojant esama schema,“ – sakė A. Zuokas.

  AB „Vilniaus šilumos tinklai“, koordinuojančios programą „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“, direktorius K. Nėnius teigė, kad įmonė derėsis su bankais dėl paskolos termino prailginimo bendrijai, dėl palūkanų normos sumažinimo, kad mėnesinės įmokos būtų panašios kaip Žirmūnų 3 namo gyventojams.

  Dalyvauti būsto atnaujinimo programoje vilniečius ragino informacinė kampanija

  Artėjant vasarai sostinėje buvo įgyvendinta informacinė kampanija, kuria buvo siekiama paskatinti vilniečius dalyvauti būsto atnaujinimo programoje ir pasinaudoti savivaldybės bei valstybės teikiama finansine parama. Pristatant programą „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“, visą mėnesį miesto viešajame transporte buvo rodomi informaciniai vaizdo klipai, transporto laukimo stotelių šviesdėžėse buvo eksponuojami plakatai, važinėjo troleibusai, papuošti programos simbolika.

  „Norėjome atkreipti vilniečių dėmesį, kad mieste įgyvendinama programa, kad bendrijos gali gauti Savivaldybės ir Valstybės finansinę paramą daugiabučiams namams renovuoti. Norime, kad kiekvienas gyventojas žinotų apie tokias galimybes ir jomis pasinaudotų“, - sakė būsto atnaujinimo programos koordinatorius Kęstutis Nėnius.

  Skatinamas ir vaikų supratimas apie būstą

  Kad ir jaunoji karta domėtųsi ir ugdytų supratimą apie būstą bei namus supančią aplinką, Vilniaus miesto būsto atnaujinimo programos koordinatoriai surengė vaikų piešinių, kompiuterinės grafikos darbų bei maketų konkursą. Konkurso tema – „Mano atnaujintas būstas – atnaujintas miestas“.

  Mažieji miesto gyventojai buvo kviečiami siūlyti idėjas, kaip atnaujinti pasenusius sostinės daugiabučius namus ir improvizuoti, kokie nauji statiniai galėtų atsirasti moderniuose mikrorajonuose.

  Pasibaigus konkursui jo rengėjai vieningai teigė, kad vaikų konkursiniai darbai galės tapti puikiu idėjų šaltiniu specialistams, dabar formuojantiems miesto plėtros viziją.
  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai