JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • Elektrikų monopolis įsisiautėja ir prašosi kontrolės


  Siekiantys susimažinti veiklos nuostolius Lietuvos elektros skirstomieji tinklai paskelbė karą visiškai nuo
  jų priklausomiems savo klientams. Elektrikams, pavyzdžiui, užtenka suabejoti elektros skydelio plombos
  autentiškumu ir pagal savo išgalvotas metodikas tuoj priskaičiuoja šimtus tūkstančių Lt papildomo „nepriemokos
  “ mokesčio. Arba monopolininkai įsigudrina sumontuoti keliskart greičiau nei turėtų besisukantį, taigi ir
  vartotojo pinigus „prisukantį“ skaitiklį, tačiau šiojo sukilimas prieš konkurencijos nevarginamus tinklus
  dažniausiai baigiasi visagalių pergale, kurios preliudija – bekompromisis elektros atjungimas ir vartotojo
  priešinfarktine būsena. Tokiu savo elgesiu dominuojačią padėtį turinčios bendrovės rizikuoja ne tik savo
  reputacija, bet ir gali prisišaukti reguliuojančių ir prižiūrinčių jas institucijų griežtesnę kontrolę.

  Jei nori – įspėja

  „Pastaruoju metu dėl elektros energijos atjungimo gaudavome po kelis skundus per dieną – tiek jų dar niekada
  nėra buvę, ir labai dažnai tai buvo daryta be būtino įspėjimo“,– VŽ turimą informaciją apie padažnėjusias ir
  vis įžūliau vykdomas elektrikų akcijas patvirtina Paulius Mereckas, Vartotojų teisių gynimo centro
  pirmininkas. Daug žmonių kreipiasi tik į šią – vieną iš bemaž 20 vartotojus ginančių organizacijų.
  „Įvertinus tai, kad kiti nuskriaustieji skambina į kitas vartotojų organizacijas, nesikreipia niekur arba
  rašo raštus skirstomiesiems tinklams, tai žmonių, kuriems buvo atjungiama elektra ar priskaičiuota papildomų
  mokesčių, skaičių galima dauginti iš labai nemažai“,– sako p. Mereckas.
  „Dėl atjungimų tikrai nebuvo jokių akcijų. Tikrai nebuvo duomenų, kad tuo laiku kas būtų labai pasikeitę.
  Mes, aišku, turime įspėti vartotoją taip, kaip nurodo teisės aktai, ir mes tą darome“,– VŽ tikino Virgilijus
  Žukauskas, Rytų skirstomųjų tinklų (RST) generalinio direktoriaus pavaduotojas, Elektros tinklo direktorius.
  Ko gero, direktorių dezinformavo pavaldiniai, įtikinę, kad nedrausmingi vartotojai perspėjami tinkamai. Mūsų
  kolegės istorija tą neigia, o ir RST vėliau pripažino, kad perspėjo ne taip, kaip reikėjo, vadinasi, ir
  elektrą išjungė neteisėtai. Todėl kilus teisėtam klientės pasipiktinimui, skubiai elektrą vėl įjungė per
  parą, o ne per 5 darbo dienas, kaip įprasta. Tačiau vartotojai už šią savavališką paslaugą teko dar ir
  susimokėti pagal RST tarifus – 149,98 Lt. Natūraliai pasipiktinus šį mokėjimą elektrikai pažadėjo įskaityti
  kaip mokėjimą už suvartotą elektros energiją.

  Prieštaraujančius – teisman

  Dalios Kaminskienės, Šalčininkų rajono gyventojos, karas su RST tebesitęsia. Bendrovės darbuotojų pastatytas
  naujas elektros energijos skaitiklis prisuko 1.104 kWh elektros energijos per mėnesį – triskart daugiau nei
  įprastai. Vengdama energijos atjungimo, vartotoja sąžiningai sumokėjo pagal rodmenis ir tik po to, kai
  elektrikai prie skaitiklio pabūrė ir tas ėmė suktis lėčiau, ėmėsi žygių atgauti permokėtus pinigus.
  „Toks jausmas, kad jie bet kada gali atvažiuoti ir bet ką tam skaitikliui padaryti. Prašiau parodyti jo
  metrologinės patikros dokumentus, tai pakišo pačių surašytą raštą“, – Šalčininkų elektrikų savivale
  skundžiasi p. Kaminskienė.
  Kol kas jai grąžino tik 30 permokėtų Lt, tačiau moteris neketina sudėti ginklų kare su monopolininku.
  Su RST priverstinai reikalų turėję vartotojai kalbėjo, jog vien tik tai, kad bendrovės inspektoriai
  suabejodavo jų sąžiningumu, RST komisijos posėdžiuose jie jausdavosi vagimis ir nusikaltėliais, o elektrikų
  abejonės buvo traktuojamos kaip neginčijama tiesa.
  „Asmenys, kurie nesutinka su elektrikų išvadomis, traukiami baudžiamojon atsakomybėn",– VŽ grėsmingai
  patvirtino ir p. Žukauskas.
  "Kad nesuklystume, prieš paduodami vartotoją į teismą, mes patys 2 kartus išnagrinėjame kiekvieną atvejį. Po
  tokių peržiūrų patys anuliuojame kokius 10–15% surašytų aktų, o kai esame visiškai įsitikinę, kad buvo
  neteisėtai elektros energija vartojama, kai tą patvirtina teismo ekspertizė, tada tik kreipiamės į teismą“,–
  toliau kalba vienas iš RST vadovų.

  Varo neviltin

  Su šia įmone dvejus metus besibylinėjantis redakcijai žinomas asmuo, kuriam dėl įtarimų, jog įvadinių
  apskaitos skydo durelių plomba pažeista, o už tai jam perskaičiuota mokesčių suma viršija 200.000 Lt, iš RST
  sakė negavęs prašytų dokumentų, kad plombos turi metrologų išvadas. To dabar pareikalavo teismas, jam RST
  turės pateikti metrologų išvadas, ar plombos iš tikrųjų buvo pažeistos. Jie taip pat turės paaiškinti, ar
  buvo keičiami ir kaip skaitiklio rodmenys nenatūraliu būdu, ar įmanoma pažeisti elektros skaitiklio gaubto
  plombas, nepažeidus elektros skydinės durų, ir į kt. klausimus.
  „Susideginsiu prie RST pastato – gal kitiems žmonėms, kurie nuo jų nukentėjo, bus lengviau“,– regis,
  nejuokauja sveikatą prarandantis vyriškis.
  Kitas redakcijai žinomas RST vartotojas „įtarus, kad plombos falsifikuotos“, RST perskaičiavus elektros
  energijos suvartojimą, turės papildomai mokėti 30.000 Lt. Vartotojo advokatas Vilniaus regiono neapskaitinio
  elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų svarstymo komisijai surašė 4 psl. skundą, kuriame išaiškino
  elektrikams, jog įtarimas – ne pagrindas bausti, o plombos falsifikatą gali nustatyti ne eiliniai elektrikai,
  o detali ekspertizė, kurią atliktų specialių žinių turintys kvalifikuoti specialistai.

  „Specialūs nusikaltėliai“

  Paminėtieji pavyzdžiai elektrikų terminais vadinami neapskaitinės elektros energijos vartojimu. „Iš
  baudžiamųjų bylų matyti, jog tai yra tokie atvejai, kai specialūs nusikaltėliai, žmonės, kurie daro tą
  nusikaltimą už atitinkamą užmokestį, keičia skaitiklių rodmenis, lenda į skaitiklių vidų, falsifikuoja
  plombas ir t.t. Tokiais atvejais yra apskaičiuojama žala. Jeigu įtariama, kad plomba pažeista, iš pradžių
  pirmąją apžiūrą atlieka mūsų specialistai. Falsifikuotas plombas labai sunku atskirti, kaip ir falsifikuotus
  pinigus, todėl jeigu mums neaišku arba jeigu vartotojas nesutinka ir nori, kad būtų atlikta ekspertizė, mes
  visada kreipiamės į teismo ekspertizę, kuri nustato, ar plombos originalios, ar falsifikuotos“,– dėsto p.
  Žukauskas.
  Tačiau advokatai mano, kad neteisėtu elektros energijos vartojimu galima apkaltinti tik tuos vartotojus,
  kurie, pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, „sugadina elektros apskaitos prietaisus ar
  apskaitos schemos elementus taip, kad sugadinimas matomas“. Todėl, jų nuomone, netinkamos plombos gali
  atsirasti ir įrengiat elektros energijos prietaisą. Vyriausybės nutarimu tik energijos tiekėjai, elektros
  energijos taip pat, sudarę su vartotojais sutartis, įrengia jiems apskaitos skaitiklius. Todėl būtent
  operatoriai ir turi atsakyti už netinkamą prietaisų įrengimą, taip pat už plombavimo darbų defektus.
  Pagal jau minėtas Taisykles, vartotojas atsako už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose
  naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą. Kitaip tariant, vartotojas atsako už elektros energijos
  tiekėjų turtą, kuris prieinamas visiems, nes montuojamas ant sklypo ribos ir atrakinamas paprasčiausia
  vinimi.
  „Ne už saugumą atsako – vartotojas turi vykdyti savo pareigą, o jo pareiga yra kiekvieną mėnesį nurašyti
  apskaitos prietaiso rodmenis ir sumokėti. Jeigu jis tą pareigą vykdys kiekvieną mėnesį, jis pamatys, kad kas
  nors sudaužyta, pažeista, ir praneš tinklams. Bet paprastai būna, kad mėnesiais ten neinama, rašoma, kaip jam
  atrodo, kiek jisai suvartoja, tada ir kyla problemų“,– verčia kaltę vartotojams p. Žukauskas.

  Fiasko

  RST direktoriaus pavaduotojas taip pat teigia, kad įmonės veiksmais besiskundžiantys vartotojai patiria
  pralaimėjimus. Tačiau Valstybinės energetikos inspekcijos (VEI) duomenys rodo ką kita.
  VEI pateikia paplitusį elektros tiekėjų piktnaudžiavimo pavyzdį, kurį tyrė ir pripažino, jog vartotojas buvo
  teisus. Anot jos, skirstomieji tinklai apskaičiavo už neapskaitinį elektros energijos vartojimą apie 160.000
  Lt, nes, tinklų darbuotojų nuomone, pažeistos elektros skaitiklių plombos. Tyrimo metu nustatyta, kad
  apskaitos skydo durelės užplombuotos skirstomųjų tinklų plombomis, o jų nenuėmus, negalima prieiti prie
  elektros skaitiklių.
  Prienuose skirstomieji tinklai vartotojui, ketinusiam pasididinti elektros įrenginių leistiną naudoti galią,
  išdavė technines sąlygas, kuriose nustatė nepagrįstai didelius elektros tinklų pertvarkymo ir plėtros
  reikalavimus (pastatyti modulinę transformatorinę, suprojektuoti ir nutiesti 10 ir 0,4 kV linijas). 40% darbų
  sąnaudų būtų turėjęs apmokėti pats vartotojas. Kadangi vartotojo skundas pasitvirtino, jis prijungtas prie
  esamų elektros tinklų jų neplečiant.

  Šaltinis: www.verslozinios.lt

  http://www.verslozinios.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=4767
  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai