JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • Netenkinanti situacija dėl reklamos privertė įvairias institucijas susirinkti pasitarti. Prieita vieninga nuomonė dėl optimalaus reklamos problemų sprendimo būdo.


  Pastaruoju metu ėmė gausėti gyventojų skundų dėl netinkamos reklamos. Dėl didelio tokių skundų viešumo žiniasklaidoje neseniai pasirodė nuogąstavimai, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gali tapti įrankiu reklamos akcijose. Reklamos gamintojai, prieš pradėdami akcijas, vis dažniau klausia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos specialistų nuomonės dėl to, ar jų parengta reklama nebus pripažinta netinkama, nes neturi galimybių kreiptis į savo srities specialistų šakinę asociaciją (tokios nėra). Galima taip pat teigti, jog egzistuoja tam tikri kompetencijos pasiskirstymo neaiškumai Reklamos įstatyme. Pasitarime dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos, Vartotojų teisių gynimo centro bei Konkurencijos tarnybos atstovai. Susitikimo tikslas buvo pasitarti, įvertinti situaciją, pareikšti savo nuomonę, pateikti pasiūlymus situacijai gerinti. Svarbiu uždaviniu keltas su reklama dirbančių institucijų tarpusavio bendradarbiavimo gerinimas. Pasitarime nuspręsta surasti ir išnaudoti geriausius reklamos vertinimo ekspertus, su kuriais būtų galima konsultuotis ypatingais (potencialiai diskriminuojančios) reklamos atvejais. Nutarta koordinuoti siūlymus tobulinti reklamos įstatymą. Svarbiausiu susitikimo rezultatu laikytina tai, jog visi susitikimo dalyviai palaikė nuomonę, jog būtina sukurti reklamos darbuotojų asociaciją, kuri galėtų (ir turėtų) būti vidiniu savireguliacijos mechanizmu reklamos rinkoje. Nutarta įvairiais būdais (susitikimuose, žiniasklaidoje) skatinti pačius reklamos darbuotojus kuo greičiau sukurti veiksmingą savo šakinę asociaciją
  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai