JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • ĮSTATYMAI
 • INSTITUCIJOS
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • UKMERGĖS VARTOTOJAI


 • NEĮGALIESIEMS
 • Ukmergės vartotojų gynimo centras

  Apie organizaciją
  Pagrindinis Ukmergės vartotojų gynimo centro tikslas – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas. Atstovauti Ukmergės vartotojų interesams valstybės valdžios institucijose, teismuose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje, taip pat ginti kitus Ukmergės vartotojų viešuosius interesus.
  Ukmergės vartotojų gynimo centras atstovauja savo nariams valstybės bei savivaldybių institucijose, įmonėse bei organizacijose, teismuose, Europos tarptautinėse institucijose, siekiant įtakoti palankių vartotojams sprendimų priėmimą.
  Ukmergės vartotojų gynimo centro misija yra vienyti Ukmergės vartotojus, šviesti vartotojus, atstovauti, koordinuoti bei skatinti UVTGC narių veiklą, siekti Ukmergės vartotojų gerovės.
  Kaupti ir sisteminti informaciją, susijusią su vartotojų socialine integracija, vartotojams aktualia socialine politika bei vartotojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veikla, konsultuoti UVTGC narius jiems aktualiais klausimais, vykdyti UVTGC narių gebėjimų stiprinimo ir švietimo programas.
  Dalyvauti rengiant ar derinant su vartotojais susijusių įstatymų, kitų teisės norminių aktų bei normatyvinių dokumentų projektus.
  Teikti Nariams metodinę medžiagą.
  Atstovauti Narių ir vartotojų interesams policijoje, prokuratūroje kitose teisėtvarkos institucijose.
  Užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis vartotojų organizacijomis.
  Siekti sukurti alternatyvaus ginčų nagrinėjimo struktūrą.
  Leisti informacinę bei metodinę medžiagą.

  Ukmergės aktualijos

  2013-11-20Vyko Ukmergės rajono profesinė sąjunga "Solidarumas" tarybos susirinkimas. Jame dalyvavo Ukmergės vartotojų teisių gynimo centro atstovas. Buvo aptartos Ukmergės vartotojų problemos. Buvo diskutuojama apie šilumos ūkio reformų trūkumus bei valdininkų nenorą arba nesugebėjimą ūkiškai tvarkyti šilumos ūkį, kad nuo to nenukentėtų vartotojai. Buvo nuspręsta tarp Ukmergės vartotojų teisių gynimo centro ir Ukmergės rajono profesinės sąjungos "Solidarumas" pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Sutartyje numatyta:

  Atsižvelgiant į gausius vartotojų teisių pažeidimus Ukmergėje ir Lietuvos Respublikoje;
  Siekiant užtikrinti kuo pilnesnį ir visapusišką vartotojų teisių gynimą, pagrindinės iš kurių yra:
  • savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ar paslaugas;
  • įsigyti kokybiškas ir saugias prekes ir paslaugas;
  • gauti teisingą informaciją apie prekes ar paslaugas bei teisių įgyvendinimo ar gynymo tvarką;
  • pažeistų teisių gynimą ir nuostolių atlyginimą


  bei kitas vartotojų teises, kurias gina Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisiniai aktai, Ukmergės rajono profesinė sąjunga "Solidarumas" ir Ukmergės vartotojų teisių gynimo centras sutinka bendradarbiauti ir bendros veiklos metu siekti sekančių tikslų:
  1. Ginti vartotojų teises visais LR įstatymuose bei kituose teisiniuose aktuose numatomais būdais;
  2. Atstovauti vartotojų socialinius ir ekonominius interesus valstybinėse institucijose bei teismuose;
  3. Nagrinėti vartotojų skundus ir teikti įvairiapusę konsultaciją, teisių pažeidimo atvejais;
  4. Teigiamai įtakoti vartotojų ir prekių pardavėjų, gamintojų bei paslaugų tiekėjų santykius;
  5. Teikti informaciją apie efektyvų energijos išteklių ir energijos vartotjimą, saugų ir efektyvų energetikos objektų bei įrenginių naudojimą, statomus, rekonstruojamus, modernizuojamus energetikos objektus ir įrenginius, energijos kainas bei energijos vartotojasms teikiamas paslaugas;
  6. Teikti informaciją energijos vartotojams apie energetikos veiklą.
  Bendradarbiavimo tikslų sąrašas jokiu būdu nėra galutinis, kadangi bendros veiklos metu gali iškilti nauji tikslai ir vėliau būti siekiami įgyvendinti.
  2013-10-11 Ukmergėje vyko gyventojų susitikimas su valdžios atstovais. Susitikimo metu valdžios atstovai pristatė savo veiklos “rezultatus“. Klausant pasisakymų tradiciškai galima buvo išgirsti kad valdžia turi daug gražių planų.

  Kaip įprasta tie planai ir taip ir lieka neįgyvendinti. Pagrindinės problemos liečiančios Ukmergės vartotojų ekonominius interesus nesprendžiamos arba sprendžiamos neefektyviai. Šiukšlių išvežimo ir apmokestinimo, medicinos įstaigų optimizavimo bei šilumos ūkio problemos neigiamai atsiliepia Ukmergės vartotojų ekonominiams interesams.

  Susirinkime kuriame pasisakinėjo valdžios atstovai eiliniams vartotojams pasisakyti praktiškai buvo nedaug galimybių. Tokia jau nusistovėjusi praktika, kad niekas nenori pasijuokti kritikuodamas valdžią kad ji dirba neefektyviai ir iš to vartotojai nejaučia ekonominės naudos. Taip jau pripratę, kad norint apmokėti sąskaitas turime užsidirbti patys ir iš valdžios neturime teisės reikalauti kad jie dirbtų ir gintų vartotojų ekonominius interesus.
  2013-10-06 dieną vyko Ukmergės bendruomenės susirinkimas. Labai smagu, kad yra susibūrusi bendruomenė. Bendruomenės susirinkimo metu buvo kalbama, kad Ukmergės savivaldybė yra prasiskolinusi ir niekuo neprisideda prie paremdama bendruomenę.

  Susirinkime buvo diskutuojama apie tas pačias aktualiausias Ukmergės gyventojų problemas. Susirinkimo tvyrojo gan karinga atmosfera. Tačiau galima buvo pasigesti konkrečių valdžios įtakojimo planų. Kaip ir ką daryti kad valdžia pradėtų dirbti savo gyventojų labui.
  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai