JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • STATYBOS ĮSTATYMAS


  1Įstatymo paskirtis ir taikymas
  2Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
  3Teisė būti statytoju ir šios teisės įgyvendinimas
  4Esminiai statinio reikalavimai
  5Esminiai statinio architektūros reikalavimai
  6Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kita apsauga (sauga), trečiųjų asmenų interesų apsauga
  7Statybos techninio normavimo pagrindiniai principai
  8Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema
  9Tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio valstybių normatyvinių statybos techninių dokumentų taikymas
  10Statybos techninės veiklos pagrindinės sritys
  11Statybos dalyviai
  12Statytojo (užsakovo) pareigos ir teisės
  13Teisė būti tyrinėtoju. Tyrinėtojo pareigos ir teisės
  14Teisė būti statinio projektuotoju. Statinio projektuotojo pareigos ir teisės
  15Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisės
  16Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir teisės
  17Teisė būti statinio projektavimo valdytoju ir statinio statybos valdytoju.
  18Statybos produktų tiekėjo pareigos ir teisės
  19Statybiniai tyrinėjimai
  20Statinio projektas. Statinio projektavimo sąlygos
  21Statinio projekto architektūriniai sprendiniai. Statinio architektas
  22Ypatingo statinio projekto ir statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, projekto tvirtinimas
  23Statybos leidimas
  24Statinio pripažinimas tinkamu naudoti
  25Statinio avarija
  26Statybos valstybinis valdymas
  27Statybos valstybinė priežiūra
  28Savavališkos statybos padarinių šalinimas
  29Statinio projekto ekspertizė. Statinio ekspertizė
  30Statinio statybos techninė priežiūra
  31Statinio projekto vykdymo priežiūra
  32Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių statybos pradžią ir jo padariniai
  33Statinio statybos ar projektavimo sustabdymas
  34Nebaigto statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinio perleidimas
  35Statinio nugriovimas
  36Statinio garantinis terminas. Statinio projektuotojo, rangovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo prievolės per garantinį terminą
  37Draudimo objektas ir draudimo sutartys
  38Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
  39Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
  40Atsakomybė už Įstatymo pažeidimus
  41Statinių techninė priežiūra ir techninės priežiūros taisyklės
  42Statinių naudojimo priežiūra
  43Statinio techninės priežiūros dokumentai

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai